วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ไหว้พระ ชมเมืองมะริด อิ่มใจได้บุญ พระพุทธปฏิมาไสยาสน์ที่สร้างขึ้นในเขตวงราชธานี แพร่หลายไปจนถึงหัวเมืองชายขอบอย่างเช่นที่เมืองมะริด (Myeik) วัดเถนดอคยี พญา (Theindawgyi Paya) ประเทศพม่า

sunitjo travel พาชม
พระสมณโคดม ปางไสยาสน์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ (กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 – กลาง18) ก่ออิฐถือปูน Theindawgyi Paya, มะริด (Myeik), จังหวัดตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ประเทศพม่า

พระพุทธปฏิมาไสยาสน์ที่สร้างขึ้นในเขตวงราชธานี ยังส่งอิทธิพลให้กับพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งสร้างขึ้นทั่วอาณาจักรอยุธยา และ
แพร่หลายไปจนถึงหัวเมืองชายขอบอย่างเช่นที่เมืองมะริด (Myeik) วัดเถนดอคยี พญา (Theindawgyi Paya) ประเทศพม่า (รูปที่ ๑๐.๘) ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้รับการตกแต่ง ขึ้นใหม่ เช่นที่ขอบไรพระศก และลวดลายที่พระเขนย แต่พุทธลักษณะส่วนใหญ่ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้

พระสมณโคดม ปางไสยาสน์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ (กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 – กลาง18) ก่ออิฐถือปูน Theindawgyi Paya, มะริด (Myeik), จังหวัดตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ประเทศพม่าพระสมณโคดม ปางไสยาสน์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ (กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 – กลาง18) ก่ออิฐถือปูน Theindawgyi Paya, มะริด (Myeik), จังหวัดตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ประเทศพม่า

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ที่เที่ยวมะริด แหล่งท่องเที่ยวมะริด ประเทศพม่า ตอนล่าง ที่พักมะริด ที่กินมะริด ข้อมูลเมืองมะริด จองทัวร์มะริด- ตะนาวศรี-มุด่อง-ด่านสิงขร Myeik Myanmar โทร 098-0641749


คลิ๊กชมเว็ปไซท์หลัก
เที่ยวเจดีย์เตนตอจี เจดีย์ที่ขึ้น
ชื่อว่าสวยที่สุดในเมืองมะริ­ด และจุดนี้สามารถชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าบ­นผืนทะเลอันดามันที่สวยแห่งหนึ่งในเมืองมะ­ริด บริเวณบนเจดีย์เตนตอจียังมีประชาชนคนพม่าใ­นเมืองมะริดมานั่งพักผ่อน และชมเจดีย์ในช่วงเวลายามเย็นเป็นจำนวนมาก ด้านบนเจดีย์เตนตอจีนยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก­่าของพม่า นำของเก่าแก่และหาดยากไม่ว่าจะเป็นพระพุทธ­รูป เงิน เครื่องใช้ต่าง ๆ เอามาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน การเข้าไปชมไม่ต้องเสียค่าเข้าชมครับ แต่อาจต้องเสียค่าฝากรองเท้าก่อนขึ้นไปชมเ­จดีย์เตนตอจี