วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ไหว้พระ ชมเมืองมะริด อิ่มใจได้บุญ พระพุทธปฏิมาไสยาสน์ที่สร้างขึ้นในเขตวงราชธานี แพร่หลายไปจนถึงหัวเมืองชายขอบอย่างเช่นที่เมืองมะริด (Myeik) วัดเถนดอคยี พญา (Theindawgyi Paya) ประเทศพม่า

sunitjo travel พาชม
พระสมณโคดม ปางไสยาสน์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ (กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 – กลาง18) ก่ออิฐถือปูน Theindawgyi Paya, มะริด (Myeik), จังหวัดตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ประเทศพม่า

พระพุทธปฏิมาไสยาสน์ที่สร้างขึ้นในเขตวงราชธานี ยังส่งอิทธิพลให้กับพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งสร้างขึ้นทั่วอาณาจักรอยุธยา และ
แพร่หลายไปจนถึงหัวเมืองชายขอบอย่างเช่นที่เมืองมะริด (Myeik) วัดเถนดอคยี พญา (Theindawgyi Paya) ประเทศพม่า (รูปที่ ๑๐.๘) ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้รับการตกแต่ง ขึ้นใหม่ เช่นที่ขอบไรพระศก และลวดลายที่พระเขนย แต่พุทธลักษณะส่วนใหญ่ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้

พระสมณโคดม ปางไสยาสน์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ (กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 – กลาง18) ก่ออิฐถือปูน Theindawgyi Paya, มะริด (Myeik), จังหวัดตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ประเทศพม่าพระสมณโคดม ปางไสยาสน์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ (กลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 – กลาง18) ก่ออิฐถือปูน Theindawgyi Paya, มะริด (Myeik), จังหวัดตะนาวศรี (Tanintharyi Division) ประเทศพม่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น